atiliana

“Атилиана” ЕООД е на българския пазар от 1997 г. Фирмата предлага технологии и ноу-хау за:

 • Пречистване на води
 • Обработка на охлаждаща вода
 • Котлова обработка
 • Обработка на питейна и басейнова вода
 • Процеси
 • Отпадни води

Благодарение на световната класа на продуктите и технологиите на своя партньор BK Giulini, за този период сме спечелили като наши клиенти най-сериозните потребители на химикали и услуги за водообработка в страната. Наши програми се прилагат в

 • “АЕЦ Козлодуй” ЕАД
 • “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД
 • “Експлоатационна компания Марица Изток 3” АД
 • “Агрополихим” АД
 • “Биовет” АД
 • “Топлофикация – Враца” ЕАД

Програмите се изготвят индивидуално за всяко приложение съобразно с оборудването, топлинното натоварване на системите, металургията на оборудването и санитарно-хигиенните и екологични изисквания. Освен доставка на химически реагенти, фирмата извършва и консултантска и сервизна дейност в областта на химията в посочените предприятия.

Управителят на “Атилиана” инж. Пламен Цветков е инженер химик с 18-годишен опит в областта на водообработката